താരൻ പമ്പ കടക്കും,വീട്ടിൽ ചെമ്പരത്തി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ മിശ്രിതം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കു | beauty tips

താരൻ  പമ്പ കടക്കും, വീട്ടിൽ ചെമ്പരത്തി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ മിശ്രിതം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കു  റോസെല്ലെ അല്ല…

At least one non-stick utensil should be kept at home

ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ളവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം…

GOVERNMENT JOB VACANCY IN KANNUR 2023

ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പ്യൂണ്‍ , പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം| കണ്ണൂരില്‍ ക…

JOB VACANCY IN KERALA JALANIDHI 2023 APPLY NOW

ജലനിധിക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം – ദിവസം 755 രൂപ വേതനം നേടാം | പരീക്ഷ ഇല്ല നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ മാത്ര…

Showrooms in India This year, the opportunity to get a job at Apple

ഇന്ത്യയില്‍ ഷോറൂമുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം, ആപ്പിളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം ഇന്ത്യയില്‍ റീറ്റെയ്ല്‍ ഷോറൂമുകള്‍ …

കല്യാണത്തിന് വെച്ച 5 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഓൺലൈൻ കണ്ടവർക്ക് അയച്ചു സാർ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ പയ്യൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ശേഷം | article

കല്യാണത്തിന് വെച്ച 5 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഓൺലൈൻ കണ്ടവർക്ക് അയച്ചു സാർ …

Load More That is All